عبور از درس‌های موجود

درس‌های موجود

دسترسی مهمان

بازاریابی و فروش

بازاریابی و فروش

درس

روند اداری شرکت

روند اداری شرکت

درس

عبور از خبرهای سایت

خبرهای سایت

عکس مدیر کاربر
شروع دوره آموزشی روند اداری شرکت
از مدیر کاربر در سه‌شنبه، 16 تیر 1394، 5:08 صبح
 

به اطلاع می رساند اولین دوره آموزشی روند اداری با حضور کلیه پرسنل شرکت هدی رایانه برگزار میگردد